Unga vuxna

ungavuxna_psykoterapi_StockholmUnga vuxna är ett begrepp som har tillkommit under de senaste åren. Man sätter lite olika tidsgränser men vanligtvis menar man unga människor mellan 16 och 25. Det är en tid i livet med mycket stora förändringar på tämligen kort tid. I det moderna samhället har inträdet på arbetsmarknaden blivit senarelagd för stora grupper av unga.

Tillsammans med en mer oförlåtande attityd i samhället kan de val en ung människa måste fatta kännas väldigt avgörande och definitiva. Om man till det lägger till det som alltid har hört till ungdomsåren – inträdet i den vuxna sexualiteten, att flytta från ursprungsfamiljen, det ökade ansvaret osv, upplever många unga ett starkt tryck och hamnar lätt i en känsla av övermäktig otillräcklighet.

Det gäller även ungdomar med goda uppväxtvillkor. Har det funnits andra svårigheter kan livet kännas outhärdligt. Den ökade psykiska ohälsan bland unga vuxna är omvittnad.

Jag har sedan drygt 25 år arbetat i stor omfattning med unga människor. Det arbetet kräver stor flexibilitet och förmåga att skapa kontakt.