Start

Pyskoterapi_stockholm_startwebb1024Den här sidan handlar om mitt arbete med människor som av olika skäl vill ha samtalshjälp, någon form av psykoterapi, för att komma tillrätta med olika problem i livet som man inte har kunnat lösa själv eller med hjälp av familj och vänner.

Jag har mycket lång erfarenhet av att arbeta psykoterapeutisk med olika former av problem. Däri ingår t ex depressioner, olika former av ångesttillstånd, sexuella problem, samlevnadsproblem.

Mitt arbete har sin grund i psykodynamisk psykoterapi och jag erbjuder såväl psykoterapi som psykoanalys. I de olika delarna av min hemsida beskriver jag mycket kort min syn på psykoterapeutisk och psykoanalytisk arbete. Min förhoppning är förstås att de som läser sidan och funderar på att träffa någon professionell samtalspartner blir intresserade och hör av sig till mig

Om mig
Mitt arbete med psykoterapi började i slutet på 80 talet då jag gick den grundläggande psykoterapiutbildningen. Från början är jag socionom och arbetade med socialt arbete i olika sammanhang de första åren efter min examen.

Efter att jag blev intresserad av psykoterapi har jag arbetat i såväl barn, ungdoms som vuxen psykiatrin. Parallellt har jag haft en privat psykoterapimottagning. I mitten på 90 talet genomförde jag den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen och ett decennium senare psykoanalytiker utbildningen. 2010 lämnade jag landstinget och arbetar sedan dess för en donationsfinansierad hjälporganisation och privat på min egen mottagning.

Jag är också handledar- och lärarutbildad inom psykoterapiområdet samt medlem i Svenska Psykoanalytiska Föreningen.

Psykoterapi

Läs mer om psykoterapi här
 

Psykoanalys

Läs mer om psykoanalys här
 

Parsamtal

Läs mer om parsamtal här